Ocena funkcjonalna - wdrażanie modelowych rozwiązań
w przedsięwzięciach grantowych


Konferencja on-line podsumowująca projekt
pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II, Działanie 2.10

  27 września 2023 r.       10:00 - 14:00

  RejestracjaData urodzenia*